Adatkezelési Tájékoztató

A STOP 5000 Ft Népszavazási kezdeményezéssle kapcsolatos adatkezelésről

Adatkezelő megnevezése: Dr. Lukács László György

Adatkezelő székhelye: 5300 Karcag, Fürdő utca 8.

Adatkezelő e-elérhetősége: lukacs.laszlo.gyorgy@gmail.com 

Adatkezelő honlapja: www.stop5000.hu

Dr. Lukács László György, mint magánszemély (továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2023. január 24.

Dr. Lukács László György üzemelteti a www.stop5000.hu weboldalt. A weboldal létrehozásának célja, hogy a Kereskedelmi és Iparkamarai kötelező éves 5000 Ft-os regisztrációs díját eltöröljék. Ennek érdekében az Adatkezelő népszavazási kezdeményezést indított. A népszavazásra kerülő kérdés így hangzik: „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?”

Az Alaptörvény és a hatályos jogszabályok szerint, ahhoz, hogy ebben a kérdésben népszavazást lehessen tartani 120 nap alatt legalább 200.000 aláírásra van szükség. A kezdeményezés sikeressége érdekében az Adatkezelő segítőket toboroz, amelyhez létrehozott a honlapon egy jelentkezési felületet. A segítők a népszavazás sikerességéhez szükséges aláírások gyűjtésében segítenek a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A segítőkön kívül a honlapon jelentkezhetnek azok a személyek is, akik szeretnék aláírni a népszavazási kezdeményezést, és adataikat megadják annak érdekében, hogy a segítők fel tudják keresni a népszavazási kezdeményezés aláírásához.

Ezen kívül lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, amelyben az Adatkezelő tájékoztatja az érdeklődőket a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos információkról.

Az aktivástának jelentkezés, vagy a népszavazási kezdeményezés aláírási szándékának jelzése politikai véleménynek minősülhet, és így különleges személyes adat. Erre a tényre az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatban felhívja az érintettek figyelmét, akik személyes adataikat kifejezett hozzájárulásukkal adják meg.

Aktivisták jelentkezésével kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés célja: Jelentkezés aktivistának  

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A különleges személyes adatok kezelésének tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja ad felmentést.

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adattárolás módja: elektronikusan

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.

A népszavazási kezdeményezés aláírási szándékának jelzése

adatkezelés célja: Szándéknyilatkozat a népszavazási kezdeményezés aláírására, amely elősegíti a népszavazási kezdeményezés sikerességét 

kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A különleges személyes adatok kezelésének tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja ad felmentést.

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adattárolás módja: elektronikusan

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.

Hírlevélre történő feliratkozás

adatkezelés célja: Tájékoztatás a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos információkról, a még szükséges aláírások számáról 

kezelt adatok köre: név, e-mail cím,

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

adattárolás módja: elektronikusan

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.

Automatizált adatkezelés nem történik.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél a lukacs.laszlo.gyorgy@gmail.com   e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Budapest, 2024. január 24.