A kezdeményezés célja, hogy országos népszavazást lehessen tartani a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére évente befizetendő 5000 Ft-os kötelező hozzájárulás (jogszabályhely) eltörléséről.

Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?

A kezdeményező dr. Lukács László György magánszemély, ügyvéd és egyben a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője, illetve frakcióvezetője.

A 2013. évi CCXXXVIII. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról törvény (Nsztv.) rendelkezései alapján az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos határidő 2024. január 22. napját követő napon indult.

Abban az esetben, ha legalább 100.000 aláírást sikeresen összegyűjt a kezdeményező, az Országgyűlés dönthet az országos népszavazás elrendeléséről, 200.000 ezer aláírás összegyűjtése esetén pedig kötelező a kérdésben az országos népszavazást elrendelni.

Az országos népszavazás elrendelésére irányuló választópolgári kezdeményezést a Nemzeti Választási Iroda által kiadott aláírásgyűjtő íven lehet támogatni. A támogató aláírás nem vonható vissza. A támogató aláírást online nem lehet megtenni. Amennyiben aláírásával Ön is szeretné támogatni a kezdeményezést, jelezze a honlapon található elérhetőségek valamelyikén, vagy tájékozódjon aláírásgyűjtési helyszíneinkről a honlapon vagy a közösségi médiafelületeinken.

Az NSZTV 16. § (1) Aláírást a választópolgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárhol lehet gyűjteni.

A kivételek tehát, ahol nem gyűjthető aláírás:

  • az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,

  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,

  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,

  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az országos népszavazási kezdeményezés aláíró íveinek adatbiztonságáért a kezdeményező, illetve annak visszaadása után a NVI a felelős. Minden, az adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezést és jogot, valamint kötelezettséget az Adatvédelmi tájékoztató oldalon (linkesítve) találhat meg.

Akár itt a honlapon megadott közösségi média elérhetőségeknél vagy levélben az 5300 Karcag, Fürdő utca 8. címen postai küldeményként, illetve e-mailben az info@stop5000.hu címen.